top of page

อาหารกบ

Tohnae

อาหารสำหรับกบโตเน่

                    โตเน่ เป็นอาหารสัตว์ที่ออกแบบมาเพื่อให้กบของคุณได้รับการบำรุงธาตุอาหารที่เหมาะสมและสร้างสุขภาพที่ดี
                   ข้อดีของโตเน่ที่ช่วยให้เนื้อกบสดและมีโปรตีนสูงมีอยู่หลายประการดังนี้

                    มีปริมาณโปรตีนสูง
                - เป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและการสร้างกล้ามเนื้อของกบ
                  โปรตีนช่วยสร้างเนื้อเซลล์และซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ และเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์
                  เพื่อให้มีการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย

                   มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
               - โตเน่มีส่วนประกอบที่สำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยให้กบได้รับอาหารที่ครบถ้วนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี มีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ
                 เช่น วิตามิน A, วิตามิน C, เหล็ก และแคลเซียม

                  ส่งผลในการเจริญเติบโตและการพัฒนา
               - ช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบตัวเล็ก
                 โดยเฉพาะเมื่อกบอยู่ในช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาส่วนต่าง ๆ เช่น เมื่อกบต้องพัฒนาเป็นกบที่โตเต็มวัย

                  ปรับสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต
               - เหมาะสำหรับกบที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เนื่องจากมีส่วนประกอบพิเศษที่ช่วยบำรุง
                 และสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของกบเมื่อต้องต่อสู้กับเชื้อโรคและการติดเชื้อ

                 ควบคุมการเจริญเติบโตและน้ำหนัก
              - โตเน่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตและน้ำหนักของกบ ซึ่งช่วยให้กบได้รับอาหารที่เหมาะสม
                และไม่ทำให้กบอ้วนเกินไป

                  โตเน่เป็นอาหารสัตว์ที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้กบของคุณได้รับสารอาหารที่ต้องการ   
              สร้างสุขภาพที่ดีและสมวัย อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้ออาหารให้กับกบควรพิจารณาจากความต้องการของกบ
              และคุณสมบัติของสูตรอาหารที่เหมาะสมกับชนิดของกบที่คุณมีอยู่

                 สำรับอาหารที่อร่อยและเสริมสร้างความสนุกในการรับประทาน
              - ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กบของคุณมีความสุขในการรับประทานอาหาร ตัวอย่างเช่น โตเน่มีวัตถุปรุงแต่ง
                ที่ช่วยเสริมให้กบมีความพริ้วและมีความอร่อยยิ่งขึ้น ช่วงอาหารที่อร่อยและสนุกสนานส่งผลให้กบ
                รับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่

                 อาหารสำหรับกบที่ง่ายต่อการใช้งาน
              - โตเน่มีการเตรียมอาหารที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้กบของคุณได้รับอาหารที่เหมาะสมและสะดวกสบาย
                ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอาหารแห้งหรืออาหารเปียก

                 การผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง
              - โตเน่ผลิตอาหารสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
                นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตที่เข้มงวด สร้างสภาพแวดล้อมการผลิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
                เพื่อให้กบได้รับอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด

                 แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ
              - โตเน่ได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในความต้องการทางอาหารของกบ
                อาหารถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในอาหารสัตว์เพื่อให้กระตุ้นการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและประสิทธิภาพที่สูง

                การควบคุมคุณภาพของอาหาร
             - โตเน่มีการควบคุมคุณภาพของอาหารอย่างเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกพันธุ์พืชผสมหรือชนิดของอาหารที่ใช้
               การตรวจสอบส่วนประกอบที่เหมาะสม การปรุงอาหารให้ตรงตามสูตรที่กำหนด และการทดสอบคุณภาพของอาหาร
               ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าโตเน่คืออาหารสัตว์ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างเต็มที่

                    โตเน่เป็นอาหารสัตว์สำหรับกบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและออกแบบมาเพื่อให้กบของคุณมีสุขภาพที่ดี
               โปรดทราบว่ากบอาจมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ควรพิจารณาและปรับแต่งสูตรอาหารของกบ
               ให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของกบที่คุณมีอยู่

กบเขียว
กบบัว
กบ3
ธรรมชาติ100
หญ้า
หญ้า
หญ้า
หญ้า
หญ้า
หญ้า
ผ่ากบ

เนื้อแน่น

โปรตีนสูง

เนื้อคุณภาพสูง

ภูมิคุ้มกันแข็งแรง

bottom of page